วิธีการใช้งาน SEC API เบื้องต้น

การสร้างบัญชีและเข้าใช้ระบบ

การสร้างบัญชี

 • ผู้ใช้งานสามารถสร้างบัญชีได้โดยคลิกปุ่ม sign up ที่เมนูมุมขวาบน

 • บันทึกข้อมูลตามแบบฟอร์มเพื่อสมัครสมาชิก

 • อ่าน และ ยอมรับข้อกำหนดการใช้งานและคลิกปุ่ม Sign up

การเข้าสู่ระบบ

 • ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบได้โดยคลิกปุ่ม Sign in ที่เมนูมุมขวาบน

 • กรณีที่ผู้ใช้งานสมัครใช้งานด้วย E-mail สามารถใส่ E-mail ที่สมัคร และรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบได้ (ตามภาพ)

Picture

การ Subscription และ การใช้งานเบื้องต้น

การ Subscription

 • คลิกที่เมนู Products เพื่อแสดงข้อมูล API ทั้งหมดที่มีเผยแพร่

Picture

 • การดูโครงสร้างข้อมูลที่เผยแพร่ : ผู้ใช้งานสามารถดูรายละเอียดที่หัวข้อ APIs in the product

Picture
 • การใช้ข้อมูลใน API : ผู้ใช้งานจะต้องทำการ Subscribe Product นั้น ๆ เพื่อรับ Subscription-key

Picture

ทำการ Subscribe Product ที่เลือกโดยการใส่ E-mail ที่ลงทะเบียนในช่อง Textbox แล้วกด Subscribe

 • ทำการตั้งชื่อ Subscription

 • กด Subscribe เพื่อสร้าง Subscription-key

Picture
 • หลังจากกด Subscribe ระบบจะไปที่หน้ารวม Subscription ให้ผู้ใช้งานคลิกที่เมนู Products แล้วเลือก Products ที่ทำการ Subscribe ไว้อีกครั้ง

 • ในช่อง Your subscriptions ผู้ใช้งานจะเห็น Subscription ที่ได้สร้างไว้เมื่อสักครู่และจะมีสถานะเป็น Active

Picture

การใช้งานเบื้องต้น

 • หลังจากที่ผู้ใช้งานทำการ Subscription เรียบร้อยแล้ว ส่วนต่อมาจะเป็นส่วนต่าง ๆ ในหน้า API ที่มีในแต่ละข้อ (ตามภาพ)

  1. List รายการ API ที่มีอยู่ใน Product นั้น ๆ

  2. โครงสร้างของข้อมูลใน API ที่ผู้ใช้งานเลือก

  3. ปุ่มสำหรับให้ผู้ใช้งานทดสอบการเรียกข้อมูลเพื่อตรวจสอบว่าเป้นข้อมูลที่ต้องการหรือไม่

Picture
 • การทดสอบข้อมูลโดยการใช้ปุ่มฟังก์ชั่น Try it

  1. ในหัวข้อ Parameters จะเป็นเงื่อนไขที่ผู้ใช้งานจะต้องใส่ก่อนที่จะเรียกข้อมูลจาก SEC API (ซึ่งกรณีนี้อาจจะมีบาง API ที่ไม่ต้องใส่ Parameters)

  2. หลังจากใส่ Parameters เรียบร้อยแล้วให้ผู้ใช้งานกดที่ปุ่ม Send เพื่อเรียกข้อมูลจาก SEC API และจะได้ข้อมูลตามภาพ

Picture

ตัวอย่างการเรียกข้อมูล SEC API ด้วยภาษา Python และนำข้อมูลไปใส่ Excel file

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0 2033 9999 โทรสาร 0 2033 9660 e-mail : info@sec.or.th
สงวนลิขสิทธิ์ 2560 Privacy Policy | Disclaimer